Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/9551
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖren, Ersin Emre-
dc.contributor.authorOğurtanı, Ömer Tarık-
dc.contributor.authorÇelik, Aytaç-
dc.date.accessioned2022-12-25T20:38:35Z-
dc.date.available2022-12-25T20:38:35Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/620227-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/9551-
dc.description.abstractNanoboyutlu aygıtların yapılarında meydana gelen küçük değişiklikler bu aygıtların mekanik, optik ve elektronik özelliklerini değiştirebilmektedir. Bu nedenle, kuantum noktalar gibi nanoyapıların üretilebilmesi bu tip yapılardaki yüzey ve arayüzeyleri kontrol edebilmemize yani bu yüzey ve arayüzeylerde meydana gelen değişikliklerin mekanizmalarını anlamamıza bağlıdır. Bu çalışma kapsamında, heteroepitaksiyel gerginliğe ve yön bağımlı özelliklere sahip ince filmlerde film/altlık arayüzey denge(sizlik) durumlarını ve kuantum noktaların oluşma ve evrilme kinetiklerini yöneten bir diferansiyel denklemlere elektrik alan eklenerek geliştirilmiştir. Geliştirilen bu denklem sayısal olarak çözümlenmiş ve kapsamlı bir simülasyon programı ortaya çıkarılmıştır. Hazırlanan bu program ile simülasyonlar yapılarak, sistemdeki gerilim değerlerinin ve uygulanan elektrik alanın QD oluşumuna etkileri ortaya çıkarılmıştır. Simülasyonlardan elde edilen veriler sonucunda, malzeme özelliklerine göre hangi dışsal kuvvet alanlarının uygulanması durumunda ne tür kararlı nanoyapılar elde edileceği hakkında bilgiler elde edilmiş ve bu bilgiler faz diyagramları şeklinde sunulmuştur. Bu proje sonucunda elde edilen bilgilerin, istenilen kullanım alanları için gerekli optimum özelliklere sahip kuantum nokta nanoyapıların tasarımına yardımcı olması beklenmektedir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFenen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectMühendislik, Biyotıp, Fenen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectNanobilim ve Nanoteknoloji, Fenen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectMalzeme Bilimleri, Biyomalzemeleren_US
dc.subjectmodellemeen_US
dc.subjectelektrik alanen_US
dc.subjectyönselliken_US
dc.subjectyayınımen_US
dc.subjectyüzeyler arayüzeyleren_US
dc.subjectince filmleren_US
dc.subjectKuantum noktalaren_US
dc.titleKristalli Katı Yüzeylerde Kuantum Nokta Oluşumlarının Elektrik ve Gerinim Alanları Altında Modellenmesien_US
dc.typeDiğeren_US
dc.departmentESTÜen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage0en_US
dc.institutionauthor[Belirlenecek]-
dc.identifier.doi315M222-
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.identifier.trdizinid620227en_US]
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeDiğer-
crisitem.author.dept02.2. Department of Biomedical Engineering-
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.