Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/9558
Title: Anne-Ergen Çiftlerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleriyle İlgili Algısının İçerik Analizi [2018]
Authors: Baş, Hatice Işık
Acar, Başak Şahin
Çıplak, Ayça Özen
Keywords: [Belirlenecek]
Issue Date: 2018
Abstract: Bu çalışmanın amacı anne-ergen çiftlerinin toplumsal cinsiyet şemalarını içerik analizi yoluyla niteliksel olarakaraştırmaktır. Bu amaçla 61 anne-ergen çiftine ulaşılmış ve laboratuvara gelen katılımcılarla yarı-yapılandırılmışgörüşme yapılmıştır. Katılımcı çiftlerle (anne-ergen) yapılan bu bireysel görüşmelerde, ergenlere ileride nasıl birkadın/erkek olmak istedikleri, annelere ise ileride oğullarının/kızlarının nasıl bir erkek/kadın olmasını istediklerisorulmuştur. Katılımcıların cevaplarını içeren ses kayıtları birebir yazıldıktan sonra nitel olarak incelenmiş, tematiküniteler belirlenmiş ve bu belirlenen tematik üniteler kadınsılık, erkeksilik ve nötr kategorilerin altına yerleştirilmiştir. Bununla beraber, katılımcıların cevapları parametrik olmayan istatistiksel yöntemlerden birisi olan ki-kare testiile analiz edilmiş ve a) anne-ergen b) annelerin kız ve oğlan çocukları ve c) kız ve oğlan ergenlerin kendileri içinher bir ana temayı kullanma sıklıkları karşılaştırılmıştır. Ki-kare testlerinin sonuçları anneler, kız ve oğlan ergenleriçin ana temaların kullanım sıklığı açısından anlamlı farklar göstermiştir. Sonuçlar toplumsal cinsiyet kuramlarıçerçevesinde tartışılmıştır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/353673
https://hdl.handle.net/20.500.11851/9558
ISSN: 1301-9961
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.