Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/9560
Title: Genellenebilirlik Kuramında Tümüyle Çaprazlanmış ve Maddelerin Puanlayıcılara Yuvalandığı Desenlerin Karşılaştırılması
Authors: Doğan, Celal Deha
Anadol, Hatice Özlem
Keywords: [Belirlenecek]
Issue Date: 2017
Abstract: Bu çalışmada İngilizce Kompozisyon Yazma Becerisinin puanlanması sürecinde tümüyle çaprazlanmış desenin (bxpxm) ve maddelerin puanlayıcıya yuvalandığı ancak bireylerin maddeler ve puanlayıcılar ile çaprazlanmış olduğu desenin (bx(m:p)) kullanıldığı durumlarda elde edilen G ve Phi katsayılarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya bir vakıf üniversitesi hazırlık okulunda öğrenim gören ve 3 puanlayıcı dahil olmuştur. Çalışma sonucunda tümüyle çaprazlamış desen ile elde edilen G ve Phi katsayıları daha yüksek çıkmıştır. Değişkenlik kaynaklarına göre varyans bileşenleri incelendiğinde birey ana etkisine ilişkin varyans tümüyle çaprazlanmış desen için daha yüksekken kalan etkiye ilişkin varyans değeri daha düşüktür. Bu bulgular sınıf içi uygulamalarda tümüyle çaprazlanmış desenin daha güvenilir sonuçlar verdiğini göstermektedir. Bu bağlamda sınıf içi uygulamalarda pratik koşullar sağlandığında tümüyle çaprazlanmış desenin kullanılması önerilmektedir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/215548
https://hdl.handle.net/20.500.11851/9560
ISSN: 1300-8811
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Yabancı Diller Bölümü / Department of Foreign Languages

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.