Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/9561
Title: Türkiye'de Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Kaybı Açısından Ekonomik Kalkınmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi
Authors: Yanık, Ramazan
Dızman, Şakir
Keywords: [Belirlenecek]
Issue Date: 2016
Abstract: 2011 Yılında çıkarılan yeni Türk Ticaret Kanunu ile muhasebe kayıtları ve finansal tablolar Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları esas alınarak yapılmaya başlanmıştır. Bu standartlar küresel ölçekte oluşturulmakta ve kabul görmektedir. Standartların uygulanması ve istenen doğru değerlendirmelere temel olabilmesi için, şeffaflık ve hesap verebilirlik büyük önem taşımaktadır. Gerek küresel ölçekte gerekse ülkemiz ölçeğinde şeffaflık ve hesap verebilirlik, daha doğru ve objektif muhasebe kayıtları ve finansal raporlamayı ortaya çıkaracaktır. Bu şekilde elde edilen verilerle, finansal ve ekonomik değerlendirmelerin daha doğru temeller üzerine oturması sağlanacaktır. Bu çalışmada, kayıt dışı ekonominin ülkemizde yol açtığı vergi kaybı ve bu kaybın ekonomik kalkınma üzerine etkileri değerlendirilerek şeffaflık ve hesap verebilirliğin önemi vurgulanmıştır. Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları'nın hedeflenen amacına ulaşabilmesi için şeffaflık ve hesap verebilirliğin önemi üzerinde durulmuştur. Şeffaflık ve hesap verebilirliğin ülke kalkınmasına etkileri değerlendirilmeye çalışılmıştır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/207984
https://hdl.handle.net/20.500.11851/9561
ISSN: 2564-7164
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.