Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10254
Title: Mavi Bakışın Ardındaki Giz - Kayıhan Keskinok
Authors: Çelikcan, Huriye
Özsoy, Vedat
Keywords: 
Sanat Eğitimi
Sanat Temelli Araştırma
Biyografik Araştırma
Sanat Eseri Analizi
Kayıhan Keskinok
Issue Date: 2020
Abstract: Bu makale, Kayıhan Keskinok’un yaşam öyküsünden yola çıkarak hazırlanmıştır. Makalede, Keskinok’un yaşamıyla paralel ilerleyen sanat yolculuğu ve sanatsal yönelimleri belirli bir kronolojik sırayla ve bir arada verilmiştir. Verilerin elde edilmesinde sanatçının eserleriyle ilgili kendi ifadelerini içeren eser gözlem formlarından yararlanılmıştır. Ayrıca Keskinok’un sanat yolculuğuna yön veren tüm deneyimlerinin analiz edildiği doküman incelemesi yapılan bu nitel araştırmada biyografi (anlatı) araştırma deseni kullanılmıştır. Bu makale aracılığıyla, ülkemiz sanatına ve eğitimine önemli katkıları olan Keskinok’un gelecek kuşaklara tanıtılmasına ve güncel kalmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan gerekli alan yazın taramasının yanı sıra makalede kullanılan tüm görseller ve bazı bölümler sanatçı eğitimci henüz hayattayken 1987 yılında kendisiyle yapılmış olan görüşmeden elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu nedenle makalenin edebi anlatım üslubunun öyküsel ve özgün olmasına dikkat edilmiştir. Keskinok eserlerinde Karadeniz düğün alayları, toplumsal içerikli konular (çarpık kentleşme, gecekondu yaşamı, barlar, gece kulüpleri), lunaparklar (sirk cambazları), yiğitlik ve kahramanlık öyküleri (destanlar), sanayileşme (iş ve işçi dünyası) temalarına ağırlık vermiş figüratif fantastik bir üslupta eserler yaratmıştır. Ayrıca yaklaşık yirmi, yirmi beş yıldır yapmış olduğu tüm resimlerde çağdaş biçim psikolojisinin verilerinden hareketle üst üste bindirme tekniğini, biçimsel ve kavramsal amaçlara yönelik olarak kullanmıştır.
URI: https://doi.org/10.20488/sanattasarim.876696
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1144466
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10254
ISSN: 2146-9059
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.