Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1370
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYatağan Özkan, Çiğdem-
dc.date.accessioned2019-06-26T07:45:18Z
dc.date.available2019-06-26T07:45:18Z
dc.date.issued2016-09
dc.identifier.citationYatağan Özkan, Ç. (2016). Anonim Şirketlerde Pay Sahibi Anlayışındaki Değişimler Ve Kısa Vadecilik Akımına Bir Çözüm Önerisi Olarak Sadakat Payları. Batıder, 32(3), 155-189.
dc.identifier.issn1300-1396
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/205329-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/1370-
dc.description.abstractAnonim şirket pay sahipleri arasında kısa vadecilik anlayışının giderek yaygınlaşması ve bunun şirket yönetimi üzerinde yarattığı baskı sonucu riskli yatırım kararlarının alınması, küresel ekonomik krizin nedenlerinden biri olarak görülmektedir. Kurumsal yatırımcıların sayısının artmasıyla pay sahipleri şirket paylarına yalnızca portföylerinde bulunan bir yatırım aracı olarak bakmaya başlamış ve ortağı oldukları şirketin uzun vadeli politikalarına ilgileri giderek azalmıştır. Pay sahiplerinin dikkatini şirkete yeniden yönlendirmek amacıyla sunulan çözüm önerilerinden biri de sadakat payları olmuştur. Belirli süreyle paylarını satmaksızın elinde tutan ortaklara fazladan oy veya kâr hakkı veren sadakat payları, ilk olarak Fransa'da yasal düzenlemeye kavuşturulmuş; ardından giderek yaygınlaşmıştır. Bu çalışmada sadakat payları ve kısa vadecilik akımının olumsuzluklarını ortadan kaldırmak amacıyla sunulan alternatif çözüm önerileri, Türk hukukundan örneklerle ele alınacaktır.tr_TR
dc.description.abstractThe progressive prevalence of short termism idea between joint stock company shareholders and taking risky investment decisions as a result of its pressure on the company's management is considered as one of the reasons of the global economic crisis. With the increase in the number of institutional investors, shareholders have started to consider their shares only as an investment instrument in their portfolio and their interest in the company's long term policy has gradually decreased. One of the solutions offered to refocus attention of shareholders to the company has been "loyalty shares". Loyalty shares, which can be describedas granting some extra vote or share profits to shareholders who hold their shares for a certain time period without selling, have gained legal status first in France, then have become widespread. In this work, loyalty shares and alternative solution offers that are served to eliminate the disadvantages of short termism have been examined with models in Turkish legal system.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherBanka ve Ticaret Araştırma Enstitüsüen_US
dc.relation.ispartofBatıderen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectKısa Vadeciliktr_TR
dc.subjectKurumsal Yatırımcılartr_TR
dc.subjectSadakat Paylarıtr_TR
dc.subjectSadakat Kârlarıtr_TR
dc.subjectShort Termismen_US
dc.subjectInstitutional Investorsen_US
dc.subjectLoyalty Sharesen_US
dc.subjectLoyalty Dividendsen_US
dc.titleAnonim Şirketlerde Pay Sahibi Anlayışındaki Değişimler Ve Kısa Vadecilik Akımına Bir Çözüm Önerisi Olarak Sadakat Paylarıen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Lawen_US
dc.departmentFakülteler, Hukuk Fakültesitr_TR
dc.identifier.volume32
dc.identifier.issue3
dc.identifier.startpage155
dc.identifier.endpage189
dc.institutionauthorYatağan Özkan, Çiğdem-
dc.contributor.YOKid180828-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTWpBMU16STVPUT09-
dc.identifier.trdizinid205329en_US
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept05.01. Department of Law-
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.