Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1757
Title: Altay Türkçesindeki -atan Ekinin Görünüş-Zamansal ve Kiplik Anlamları
Other Titles: Aspectotemporal and Modal Meanings of the Altay Suffix –atan
Authors: Bacanlı, Eyüp
24715
Keywords: Altay Turkic
polysemy
the suffix -atan
aspectotemporality
modality
Altay Türkçesi
çok-anlamlılık
-atan eki
görünüş-zamansallık
kiplik
Issue Date: 2010
Publisher: Ahmet Yesevi University
Ahmet Yesevi Üniversitesi
Source: Bacanlı, E. Altay Türkçesindeki-atan Ekinin Görünüş-Zamansal ve Kiplik Anlamları.
Abstract: Although the Altay Turkic suffix -atan is specified as “future tense suffix” in traditional grammars, it may indicate past, present or future tenses. Aspectotemporally, it often indicates pluri-occasional (habitual) and rarely uni-occasional (progressive) events in the past. Since it is a non-focal intraterminal marker indicating pluri-occasional (or habitual) events, it may be readily used to encode generic and gnomic facts. In this study I also examine modal functions and meanings related to futurity, such as intention, decisiveness, necessity, and possibility. Since these notions are related to epistemic, deontic and dynamic modalities, I briefly explain the terminological apparatus and study the examples of each function. Finally, I examine the pragmatic meanings and connotations of the suffix expressing futurity.
Altay Türkçesindeki -atan eki, geleneksel dilbilgisi kitaplarında “gelecek zaman eki” olarak tanımlanmasına rağmen, belirtilen ek zamansal atıf bakımından geçmişe, geniş zamana ve geleceğe işaret edebilmektedir. Ekin, görünüş-zamansal olarak genellikle geçmişteki çok-vakitli (alışılmış) ve nadiren tek-vakitli (ilerleyici) olayları bildirdiği görülür. Çokvakitli olayları bildiren ve odaksıl olmayan bir intraterminallik işaretleyici olduğu için -atan eki türsel ve gnomik olguların bildirilmesinde de rahatlıkla kullanılır. Bu çalışmada ayrıca -atan ekinin gelecek zaman ve kiplikle ilgili ifade ettiği niyet, kararlılık, gereklilik ve olasılık gibi anlamlar da ele alınmaktadır. Bu anlamlar epistemik, deontik ve dinamik kiplik türleriyle ilişkili olduğu için terminolojik unsurlar kısaca açıklanmakta ve her işlevin örnekleri değerlendirilmektedir. Son olarak, -atan ekinin, gelecek zaman merkezi etrafında ilettiği edim bilimsel anlam ve duygu değerleri üzerinde durulmaktadır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/202913
http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/2646-published.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1757
ISSN: 1301-0549
Appears in Collections:Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of Turkish Language & Literature
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.