Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1812
Title: Alman Uluslararası İlişkiler Disiplini: Yerelliğini Kaybetmeden Küresele Entegrasyon Çabası
Other Titles: German International Relations Discipline: Integration Efforts to Global without L Locality
Authors: Demirtaş, Birgül
31695
Keywords: Germany
International Relations Discipline
Political Science
Cold War,
Post-Cold War Era
Almanya
Uluslararası İlişkiler Disiplini
Siyaset Bilimi
Soğuk Savaş
Soğuk Savaş Sonrası Dönem
Issue Date: Dec-2013
Publisher: Ankara Üniversitesi
Abstract: In the recent years there is an increasing number of academic works on the state of the International Relations (IR) discipline and education in the field all over the world. This article aims to discuss the historical background of the emergence of the IR in Germany, the stages of its development and its current state. Analyzing the state of the IR in the German context is important not only because Germany has played a pivotal role in the emergence of the European integration but also it will have a fundamental impact on the political and future shape of the European Union. Germany is also characterized by its non-traditional foreign policy. The article argues that the scholars of the German IR follow the global developments, mainly those in the US closely, is well integrated in it as well as provide original contributions mainly in the post-positivist field. Though the IR first emerged in Germany thanks to US efforts in the aftermath of the Second World War, today it has some clear original contributions.
Son yıllarda Uluslararası ?lişkiler (U?) disiplininde yapılan yayınların ve verilen eğitimin geldiği aşamayla ilgili çok sayıda akademik çalışma yapılmaktadır. Bu makale, AB’nin hem bugün geldiği aşamada hem de siyasal ve ekonomik geleceğini etkilemede başat rol oynayan ve pekçok Avrupa ülkesinden farklı bir dış politika çizgisi izleyen Almanya’daki Uluslararası ?lişkiler disiplininin ortaya çıkışını, geçirdiği evreleri ve bugün geldiği aşamayı tartışmayı amaçlamaktadır. Alman Uluslararası ?lişkiler’i, ABD’dekiler başta olmak üzere küresel U? tartışmalarını yakından takip eden, onunla içiçe geçmiş, ona özellikle post-pozitivist alanda katkılar sağlayan ve bunu yaparken bir yandan da kendi farklılıklarını da ortaya koymaya çalışan bir alandır. Her ne kadar ?kinci Dünya Savaşı sonrası dönemde doğrudan ABD’nin etkisiyle ortaya çıkmış olsa da bugün gelinen noktada kendi özgün katkılarını ortaya koymayı başarmıştır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/157113
http://aacd.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/462/2018/02/C12S2Demirtas.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1812
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Department of Political Science and International Relations
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

108
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.