Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1817
Title: Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Dış İlişkilerinin Analizi: Merkez-Çevre Etkileşimini Yeniden Düşünmek
Other Titles: Analyzing External Relations of Turkish Local Administrations: Rethinking the Interaction Between Core and Periphery
Authors: Demirtaş, Birgül
31695
Keywords: Local Diplomacy
Paradiplomacy
Center-Periphery Relations
Turkish Foreign Policy
Discourse Analysis
Yerel Diplomasi
Paradiplomasi
Merkez-Çevre İlişkisi
Türk Dış Politikası
Söylem Analizi
Issue Date: Dec-2016
Publisher: Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği
Source: DEMİRTAŞ, B. (2016). Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Dış İlişkilerinin Analizi: Merkez-Çevre Etkileşimini Yeniden Düşünmek. Uluslararası İlişkiler/International Relations, 13(52), 151-173.
Abstract: Despite the fact that external relations of local administrations have been increasing all over the world ranging from Brazil to China and from Canada to Iran, mainstream International Relations literature has so far neglected to include these relations to its analyses. The basic aim of this article is to shed light on discourses and external practices of Turkey’s local administrations from a theoretical perspective and by comparing them with international case studies. This paper, aiming to examine foreign relations of local administrations and the interaction between center and periphery, argues that external relations of Turkish municipalities differ from the Western city diplomacy practices in three ways: First, the cultural element is dominant in the Turkish cases. Second, they reproduce the discourses and practices of the center; and third, there is no emphasis on peace initiatives.
Brezilya’dan Çin’e, Kanada’dan İran’a kadar uzanan coğrafyada yerel yönetimler giderek artan ölçüde uluslararası ilişkiler faaliyeti gerçekleştirmelerine rağmen, bu gelişme, anaakım Uluslararası İlişkiler literatürü tarafından büyük ölçüde ihmal edilmektedir. Bu makalenin temel amacı, Türkiye’deki yerel diplomasi pratiklerini kavramsal çerçeveden ve küresel örneklerle kıyaslayarak analiz etmektir. Yerelin küreseldeki faaliyetlerinin temel amaçları, kullanılan söylemler ve merkez-çevre ilişkisi ele alınan başlıca konulardır. Makale, üç konuda Türk yerel yönetimlerinin dış ilişkileri ile Batılı örneklerin farklılığını ortaya koymaktadır. İlki, Türk yerel yönetimlerinin dış ilişkilerinde kültürel unsurların yoğunluğu; ikincisi yerel birimlerin, merkezi yönetimin söylem ve pratiklerini tekrar üretmeleri; üçüncüsü de barış konusundaki inisiyatiflerinin azlığıdır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/220043
http://www.uidergisi.com.tr/source/52-8.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1817
ISSN: 1304-7310
Appears in Collections:Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Department of Political Science and International Relations
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

1
checked on Dec 29, 2022

WEB OF SCIENCETM
Citations

2
checked on Feb 4, 2023

Page view(s)

112
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.