Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2568
Title: Türkiye’de Dijital Dönüşüm Ve Dijital Okuryazarlık
Other Titles: Digital Transformation And Digital Literacy In Turkey
Authors: Karabacak, Zaliha İnci
Sezgin, Ayşe Aslı
Keywords: Digital Transformation
Literacy
Industry 4.0
Digital Literacy
Society 5.0
Higher Education
Dijital Dönüşüm
Okuryazarlık
Endüstri 4.0
Dijital Okuryazarlık
Toplum 5.0
Yükseköğretim
Issue Date: Jun-2019
Publisher: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı
Source: KARABACAK, Z. İ., & SEZGİN, A. A. TÜRKİYE’DE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE DİJİTAL OKURYAZARLIK.
Abstract: In today’s world where the new is discussed against the traditional one, the access to information sources has created different settings in which the ability of digital literacy is regarded as a separate ability. Adapting to the change and transformation that are experienced by the means of digital literacy has led many countries to take various actions and inform their citizens in this direction. In this study, it is aimed to demonstrate at which point the digital transformation in Turkey is in higher education, by means of digital literacy through a descriptive analysis in which other practices around the world are evaluated. The existence of digital transformation, especially in the field of education, is now accepted and projects that swiftly contribute to the perfection of digital literacy are required for this transformation.
Dünya’nın geleneksel olanın karşısında yeni olanı tartıştığı günümüzde, bilgi kaynaklarına erişim okuryazarlık yeteneğinin ayrı bir yetenek olarak değerlendirildiği farklı ortamlar yaratmıştır. Dijital okuryazarlık vasıtasıyla yaşanan değişim ve dönüşüme uyum sağlayabilmek birçok ülkeyi bu konuda farklı çalışmalar yapmaya, vatandaşlarını bu yönde bilgilendirmeye yöneltmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de dijital dönüşümün, dijital okuryazarlık vasıtasıyla yükseköğretimde hangi noktada olduğu, Dünya’daki diğer uygulamaların da ele alındığı nitel araştırma yoluyla ortaya konulmak istenmiştir. Özellikle eğitim alanında dijital bir dönüşümün varlığı artık kabul edilmekte, bu dönüşüm için hızlı bir şekilde dijital okuryazarlık yetkinliğini arttıracak projelere ihtiyaç duyulmaktadır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/335328
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2568
http://www.tid.gov.tr/Makaleler/10-T%C3%BCrkiye%E2%80%99de%20Dijital%20D%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%20ve%20Dijital%20Okuryazarl%C4%B1k.pdf
ISSN: 1300-3216
Appears in Collections:Görsel İletişim Tasarımı Bölümü / Department of Visual Communication Design
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

132
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.