Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2963
Title: İnsan Hakları Siyaseti Ve Uluslararası İlişkiler: Realist Temelleri Yeniden Düşünmek
Other Titles: Human Rights Policy And International Relations: Revisiting Realist Foundations
Authors: Kardaş, Şaban
Keywords: International Relations
Realism
Human Rights
Uluslararası İlişkiler
Realizm
İnsan Hakları
Issue Date: 2019
Publisher: Kadim Yayınları
Source: KARDAŞ, Ş. (2019). İNSAN HAKLARI SİYASETİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER: REALİST TEMELLERİ YENİDEN DÜŞÜNMEK. Muhafazakar Dusunce/Conservative Thought, 15(56).
Abstract: Human rights has acquired a widely recognized international status since the Universal Declaration of Human Rights through the activities of some states, international organizations and NGOs, and has been incorporated into the foreign policy making of some states. Human rights has been renowned as one of the major forces influencing the development of international relations and international law. Nonetheless, the incorporation of human rights problematic into the practice of international relations and foreign policy making poses some theoretical, normative and practical difficulties, considering the founding norms and practices of modern international system. This article elaborates the tension between human rights and foreign policy, and traces the roots of this problematic relationship by going back to the founding tenets of realism, the dominant approach to the study of international relations and foreign policy
nsan hakları sorunsalı bazı devletler, uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşlarının eylemleri sayesinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden bu yana günümüz uluslararası ilişkilerinde kendine yer edinmiş ve bazı devletlerin dış politika yapım sürecine dahil olmuştur. İnsan hakları uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukukun gelişimini etkileyen temel güçlerden biri olarak kabul edilmektedir. Yine de insan hakları sorunsalının uluslararası ilişkiler pratiğine ve dış politika yapım sürecine dahil edilmesi, modern uluslararası sistemin kurucu normları düşünüldüğünde, bazı teorik, normatif ve pratik güçlükler sunmaktadır. Bu çalışma insan hakları ve dış politika arasında varolan bu gerilimi tasvir edip, uluslararası ilişkiler ve dış politika çalışmalarında hakim yaklaşım olan realizmin temel ilkelerine bakarak, bu problemli ilişkinin kökenlerinin izini sürmeyi amaçlamaktadır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/347302
https://www.muhafazakar.com/uploads/articles/56/8.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2963
ISSN: 1304-8864
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Department of Political Science and International Relations
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.