Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5218
Title: Atatürk havalimanı dış hatlar terminalinde kontuar atamaları için karar destek sistemi geliştirilmesi
Other Titles: Design of a decision support system for counter assignment in the international flights terminal of Istanbul Ataturk Airport
Authors: Taşkıncan, Abdullah
Bayrakçı, Erkin
Babat, Onur
Yüksel, Selim
Dalgıç, Özden Onur
Kayhan, Ayşegül Altın
Gültekin, Hakan
Keywords: Endüstri Mühendisliği
Issue Date: 2011
Abstract: TAV Havalimanları Holding A.Ş., işletmeciliğini yaptığı Atatürk Havalimanı’ndaki hava yolu şirketlerinin beklentileri ve kendi beklentileri doğrultusunda dış hatlar terminalindeki check-in kontuarlarının kullanımı ve uçuşlara tahsisi ile ilgili mevcut kontuar atamalarının manuel olarak yapılmasından kaynaklanan sorunlar yaşamaktadır. Öncelikle belirlenen problem ile ilgili literatür taraması yapılmış ve benzer araştırmalar incelenerek hangi varsayımlar altında hangi problemlerin çalışıldığı araştırılmıştır. Daha sonra problemin matematiksel modeli kurulmuş ve özgün bir sezgisel algoritma geliştirilmiştir. Geçmiş uçuş verileri kullanılarak algoritma test edilmiş ve elde edilen sonuçlar firmada uygulanan sistemin verdiği sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Baz alınan performans ölçütlerine göre; tüm gün için kontuar doluluk oranlarında ortalama %21,5 ve günün yoğun saatleri olan 11:00 – 14:00 saatlerinde ise ortalama %50 oranında iyileştirmeler sağlanmıştır.
TAV Airports Holding Company, operator of the İstanbul Ataturk Airport, was having difficulties with the usage and the allocation of check-in counters in the International Terminal of the Ataturk Airport. The current check-in counter assignment system was unable to satisfy expectations of both TAV and the airline companies using these counters. In order to solve this problem, first relevant literature is reviewed. Then, the mathematical model of the problem is developed and a novel heuristic algorithm is developed. Using the flight data of various past weeks, the developed algorithm is tested. The attained results are compared with the results of the existing system. According to these results, the developed algorithm improved all-day utilization rate of counters by 21.5% and the rush-hour (11:00 - 14:00 time interval) utilization rate by 50%.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/124169
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5218
ISSN: 1300-3410
2667-7539
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Bölümü / Department of Industrial Engineering
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.