Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5239
Title: Çoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin ilköğretim 6. sınıf resim-iş dersinde öğrenci tutumuna etkisi
Other Titles: The effect of multiple intelligences theory based art education in 6th grade classes on attitudes
Authors: Ayaydın, Abdullah
Özsoy, Vedat
Keywords: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Eğitim, Özel
Müzik
Issue Date: 2011
Abstract: Bu çalışmada çoklu zekâ kuramı etkinlikleriyle öğretiminin; öğrencilerin resim-iş dersine ilişkin tutumlarına etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmada, ilköğretim 6. sınıf resimiş dersine ilişkin renkli çalışmalar konusu, iki farklı yöntem kullanılarak öğretilmiştir. Gruplardan birine (kontrol grubu) geleneksel öğretim, diğerine (deney grubu) ise çoklu zekâ kuramı’na dayalı öğretim tekniği uygulanarak, öğrencilerin sanata yönelik tutumları kullanılan yöntemler açısından incelenmiştir. Yöntemin etkisini belirlemek amacıyla çok denekli tek faktörlü deneysel desen yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucu olarak; öğrencilerin geleneksel öğretime oranla, çoklu zekâ kuramına dayalı öğretim etkinlikleri sonunda akademik başarılarının daha yüksek düzeyde ve öğrenilenlerin daha kalıcı olduğu, ancak tutumları arasında anlamlı bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır.
This study is aimed at researching through the activities of Multiple Intelligence Theory affects the students’ attitudes towards the art education lessons. In the study, the activities of Colorful Works were taught to the sixth grade art class by using two different methods. One of the groups was thought through traditional instruction; while the other one was subjected to Multiple Intelligences Theory based art education. Following this, the attitudes of the students were examined. As a result of the research, academic achievement of the students through education based on Multiple Intelligence Theory is higher and more permanent than through the one based on traditional education however there is not any meaningful difference between their attitudes.
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRJd01qQXpNdz09
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5239
ISSN: 1303-8451
2459-1912
Appears in Collections:Sanat ve Tasarım Bölümü / Department of Art & Design
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.