Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5271
Title: Examining knowledge and retention levels of fine arts' students: Astudy on basic design course with wbCL
Other Titles: Güzel sanatlar öğrencilerinin bilgi ve kalıcılık seviyelerinin araştırılması: Temel tasarım dersine wbCL modeli uygulanması
Authors: Erkan, Tolga
Issue Date: 2013
Abstract: Bu araştırmada, temel tasarım dersinde Web Tabanlı İşbirlikli Öğrenim modelinin kullanımının öğrencilerin bilgi düzeylerinin yükseltilmesi ve bilginin kalıcılık seviyesine sağladığı avantajlar incelenmektedir. Bu deneysel çalışmada altı haftalık süre içerisinde tasarım elemanlarında renk konusu üzerine yapılmıştır. Bu çalışmada örneklem için Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde aynı eğitmenden ilk defa temel tasarım dersi alan birinci sınıf öğrencileri arasında 2 grup için toplam 40 öğrenci seçilmiştir. Gruplardan biri deney, diğeri kontrol grubu olarak seçkisiz rasgele atanmıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin puanlarının karşılaştırılmasında bağımsız gruplar için T testi ve öğrencilerin bilgi ve kalıcılık seviyelerini daha iyi anlamak için 2 yollu varyans analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre Web Tabanlı İşbirlikli Öğrenim modeliyle öğrenim gören öğrenciler testlerde daha yüksek puanlar almışlardır. Ancak, araştırma sonunda her iki gruptaki öğrencilerin araştırma süresince öğrendikleri bilgilerin aynı seviyede kalıcı olduğu görülmüştür.
This study discusses the utilization of Web-based Collaborative Learning (WbCL) within the Basic Design course. WbCL is expected to confer benefits to art students’ knowledge and retention levels. This empirical study is conducted to examine WbCL and human-tutored models in the colour design element of the course at the six weeks period of the study. The sample for the research constituted of two group of students in the Basic Design course at the Faculty of Arts and Design at Gazi University, Turkey. Each randomly assigned group consists of 20 students. Data was analyzed by T test for independent and paired samples and Two-way Variance Analysis were used to get a better understanding of the students’ knowledge and retention levels. The results showed that students in the WbCL group performed better in knowledge tests. However, the reduction between the post-test and retention test scores of both groups is not significant.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/144053
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5271
ISSN: 1302-1842
2587-005X
Appears in Collections:Görsel İletişim Tasarımı Bölümü / Department of Visual Communication Design
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.