Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5325
Title: İşbirlikli mimari tasarım eğitiminde sanal dünya kullanımı
Other Titles: 3D virtual worlds in collaborative design teaching
Authors: Gül, Leman Figen
Keywords: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Issue Date: 2011
Abstract: Üç Boyutlu (3B) sanal dünyaların işbirlikli tasarım eğitiminde gelişen bir bilişim aracı olarak kullanılması son yıllarda artan bir kabul görmeye başlamıştır. Bu makalede 3B sanal dünyaların mimari tasarım eğitiminde kullanımına dair bir atölye çalışması konu edilmiştir. Öğrenciler uzak coğrafyadaki takım arkadaşlarıyla birlikte sanal dünyada bir ev tasarlamışlardır. Newcastle Üniversitesi (Avustralya) ile Rangsit Üniversitesi’ndeki (Tayland) mimarlık öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bu sanal tasarım atölyesi detaylarıyla ele alınmıştır. Atölyenin tamamlanmasını takiben yapılan anket çalışması ve gözlemlerimize yer verilmiştir. İşbirlikli tasarım atölyesinde kullanılan 3B sanal dünyanın desteklediği ve kısıtlama getirdiği unsurlar tespit edilmiştir. Bu makale teknik ve yöntemsel olarak deneyimlerimizden çıkardığımız sonuçları ve işbirlikli tasarım eğitim platformu olarak 3B sanal dünyalar ile ilgili çeşitli değerlendirmelerimizi içermektedir.
With recent developments in communication and information technologies, using collaborative virtual environment in design practice has experienced a remarkable increase. Today. those advanced technologies also bring new challenges for design education. Particularly, employing 3D virtual worlds in design teaching, which requires the consideration of new pedagogical approaches, has been accepted and widely practiced. However, there is a general lack of formal evaluation with empirical evidence of the performance of virtual worlds and students’ perception of using 3D virtual worlds in design collaboration. The paper starts with a collaborative design studio over Second Life which took place in a virtual island, ‘NU Genesis’, between the University of Sydney and Rangsit University. The paper presents the design outcomes and an analysis on the result of an inclusive questionnaire completed by the participated students. In this paper, based on the teaching experience in 3D virtual worlds and the results of the questionnaires, the benefits and shortcomings of virtual worlds on collaborative design education have been evaluated.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/123836
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5325
ISSN: 0258-5316
Appears in Collections:Mimarlık Bölümü / Department of Architecture
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.