Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5337
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzülken, Kemal-
dc.contributor.authorYüksel, Erdem-
dc.contributor.authorGökçe, Sabite Emine-
dc.date.accessioned2021-09-11T14:39:08Z-
dc.date.available2021-09-11T14:39:08Z-
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.issn1300-4786-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/369729-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/5337-
dc.description.abstractAmaç:Bu çalışmada, parsiyel koherans interferometrik ve ultrasonik biyometri yöntem ile elde edilen aksiyel uzunluk, keratometri vegöz içi lens gücü ölçümlerinin refraktif sonuçlarının; kısa, orta ve uzun gözlerde karşılaştırılması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem:Parsiyel koherans interferometrik ve ultrasonik biyometri yöntemi ile ölçüm alınmış ve cerrahi sonrası en az 3 aylıktakibi olan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların dosyalarından, SRK/T ve Holladay formülüne göre hesap-lanmış göz içi lens gücü, aksiyel uzunluk ve keratometrik ölçümleri not edilmiştir. Gözler, aksiyel uzunluk açısından kısa (<22mm), orta(22,5mm-24,50mm) ve uzun (>24,5mm) olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Bulgular:Yüz on altı hastanın (70 erkek, 46 kadın) 132 gözü çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların ortalama yaşı 66,5±11,7 idi. Parsiyelkoherans interferometrik ve ultrasonik biyometri yöntemi ile ortalama aksiyel uzunluk değerleri sırasıyla, 23,69±1,5mm ve 23,58±1,5mm(p=0,46) ve ortalama keratometri değerleri sırasıyla, 43,75±1,39D ve 43,97±2,2D ölçülmüştür (p=0,79). Ortalama göz içi lens gücü öl-çümü, parsiyel koherans interferometrik ve ultrasonik biyometri yöntemi ile SRK/T formülüne göre sırasıyla, 20,54±4,2D ve 20,46±4,2D(p=0,87), Holladay formülüne göre, 20,63±4,4D ve 20,41±4,3D (p=0.68) olarak hesaplanmıştır. Kısa, orta ve uzun aksiyel uzunluğuolan gözlerde sırasıyla, SRK/T formülü ile göz içi lens gücü ölçümü, 25,1±2,3D ve 25,0±2,2D (p=0,87), 21,2±1,6D ve 21,1±1,6D(p=0,50), 13,2±6,1D ve 13,4±6,1D (p=0,92) (sırasıyla parsiyel koherans interferometri ve ultrasonik biyometri yöntemi), Holladay for-mülü ile göz içi lens gücü ölçümü, 25,4±2,4D ve 25,1±2,3D (p=0,71), 21,3±1,7D ve 21,0±1,7D (p=0,22), 13,1±6,3D ve 13,2±6,4D(p=0,99) (sırasıyla parsiyel koherans interferometri ve ultrasonik biyometri yöntemi) olarak ölçülmüştür.Sonuç: Her iki yöntem ile elde edilen; göz içi lens gücü, aksiyel uzunluk ve keratometrik ölçümlerde benzer sonuçlar elde edilmiştir.Parsiyel koherans interferometrik ve ultrasonik biyometri yöntemleri ile uzun, orta ve kısa gözlerde benzer sonuçlar saptanmış olup, bugözlerde kullanılan farklı göz içi lens gücü hesaplama formüllerinde de (Holladay 1 ve SRK/T) cerrahi sonrasında benzer ve tatmin edi-ci sonuçlar elde edilmiştir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofMN Oftalmolojien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKısa, Orta ve Uzun Gözlerde Göz İçi Lens Gücü Hesaplaması:Parsiyel Koherans İnterferometrik Biyometri ileUltrasonik Biyometrinin Karşılaştırılmasıen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, School of Medicine, Department of Surgical Sciencesen_US
dc.departmentFakülteler, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümütr_TR
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage123en_US
dc.identifier.endpage129en_US
dc.institutionauthorÖzülken, Kemal-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid369729en_US
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeArticle-
Appears in Collections:Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.