Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5482
Title: Uyarıcı-Tepki İzlerliği Bulunduğunda Bağlam Tekrarı Sıralı Uyumluluk Etkisini Değiştirmez
Other Titles: Context Repetition Does Not Change The Sequential Congruency Effect When There Is A Stimulus-Response Contingency
Authors: İnan, Aslı Bahar
Atalay, Nart Bedin
Mısırlısoy, Mine
Keywords: Antropoloji
Arkeoloji
Sanat
Asya Çalışmaları
Davranış Bilimleri
Kültürel Çalışmalar
Etik
Etnik Çalışmalar
Folklor
Coğrafya
Tarih
Bilim Felsefesi ve Tarihi
Beşeri Bilimler
Bilgi, Belge Yönetimi
Dil ve Dil Bilim
Edebiyat
Edebi Teori ve Eleştiri
Mantık
Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları
Felsefe
Psikoloji
Sosyoloji
Tiyatro
Kadın Araştırmaları
Issue Date: 2018
Abstract: Sıralı Uyumluluk Etkisi (SUE) uyumlu denemelere kıyasla, uyumsuz denemeleri izleyen uyumluluk etkisinin daha düşük olması olarak tanımlanır. Bağlam tekrarının SUE üzerindeki etkisi iki deneyde incelenmiştir. İki deneyde de dört renkli Stroop görevi kullanılmıştır. Uyarıcılar iki kümeye ayrılmıştır. Birinci kümedeki uyarıcılar için uyarıcı ve bağlam arasında bir izlerlik yoktur. İkinci kümedeki uyarıcılar için ise bu türden bir izlerlik vardır. Bağlamsal özellik olarak, birinci deneyde büyük ve küçük harf, ikinci deneyde ise düz ve italik yazıtipi kullanılmıştır. Deney 1'de izlerliğin olmadığı kümedeki uyarıcılar için SUE gözlemlenmiş fakat bağlam değişiminin SUE üzerinde etkisi gözlemlenmemiştir. Kısaca, SUE hem bağlam tekrarı hem de bağlam değişimi koşullarında gözlemlenmiştir. Diğer bir deyişle, izlerlik farklı bir kümede (ikinci kümede) de olsa deney içinde izlerliğin bulunması bağlam değişiminin SUE üzerindeki etkisini kaldırmıştır. Deney 2'de ise izlerliğin bulunduğu küme için izlerlik daha güçlü hale getirilmiş ve birinci kümedeki uyarıcılar için sonuçlar tekrarlanmıştır. Bulgular, izlerlik bilgisi başka bir kümede dahi olsa, bağlam tekrarının SUE üzerindeki etkisinin ortadan kalktığını göstermektedir. Bu sonuçlar, uyarıcı, tepki ve bağlam bilgisini ve büyük olasılıkla kontrol parametrelerini de birleştiren olay temsillerinin, dinamik olarak kullanıldığını desteklemektedir.
The sequential congruency effect (SCE) is defined as the decrease in the congruency effect following incongruent trials compared to congruent trials. The effect of context repetition on SCE was investigated with two experiments. In both experiments, a four-color Stroop task was used, and stimuli were divided into two sets. For the first set of items, there was not a contingency between the stimulus and the context; however, for the second set there was a contingency between the stimulus and the context. Context was manipulated in Experiment 1 by using upper-case and lower-case letters, and in Experiment 2 by using regular and italic font. In Experiment 1, a signi?cant SCE was observed with the noncontingent set, however there was no effect of context change on the SCE. In brief, the SCE was observed both when the context changed or when it remained the same. In other words, even if the contingency was in a different set (the second set), the fact that contingency existed in the experiment was enough to eliminate the effect of context-change on the SCE. In Experiment 2, the contingency manipulation was strengthened for the set that contained contingency and results were replicated for the first set, which did not contain contingency. The results showed that even though contingency is manipulated in a different set, it is enough to eliminate the effect of context repetition on the SCE. These results, support the notion that event representations, which contain stimulus, response and context information and most probably control parameters, are used dynamically.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/321332
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5482
ISSN: 0378-2905
2459-0150
Appears in Collections:Psikoloji Bölümü / Department of Psychology
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.