Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8566
Title: Niceleyicilerle İlgili Bir Anlam Genellemesi
Other Titles: A Semantic Generalization Over Determinersn
Authors: Bayırlı, İsa Kerem
Issue Date: 2020
Source: Bayırlı, İ. K. (2020). Niceleyicilerle İlgili Bir Anlam Genellemesi. Dil Araştırmaları, 14(27), 111-119.
Abstract: Bu yazıda doğal dilde anlamın matematiksel analizinin mümkün kıldığı bir genellemeyi betimleyeceğiz. Anlambilimsel modellemenin neyi içerdiğinden kısaca bahsedip doğal dil niceleyicilerinin (“her”, “hiç”, “çoğu” vs.) anlamsal özelliklerine odaklanacağız. Ne anlama gelmesi gerektiğini çok iyi bildiğimiz bazı niceleyicileri hiçbir doğal dilde bulamadığımızı göreceğiz. Bu gözlemi anlamaya çalışırken bir niceleyicinin doğal dile ait olup olamayacağını belirleyen bir genelleme (Muhafazakârlık Genellemesi) ile karşılaşacağız. Bu genellemeye göre doğal dil niceleyicileri birtakım matematiksel ilişkileri göstermek zorundadır. Ortaya çıkan genel resim, matematiksel yapıların doğal dilin analizinde kritik önemde olduğudur.
In this paper, we describe a generalization whose formal statement is made possible by the mathematical analysis of natural language meaning. After briefly mentioning how meaning in natural languages can be formalized, we focus on the semantic properties of determiners (“every”, “no”, “most” etc.). Some determiners whose denotations are formally quite explicit are not observed in any of the natural languages that have been studied (thus far). It has been suggested that there are some generalizations that regulate what kind of determiners can exist in a natural language. That is, a determiner must exhibit various mathematical properties for it to be in the functional lexicon of a natural language. The picture that emerges out of this discussion is one in which mathematical structures are of supreme importance in the analysis of natural languages.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/467524
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8566
ISSN: 1307-7821
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of Turkish Language & Literature

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

116
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.