Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8595
Title: Şiiler Heinz Halm, İstanbul: Runik Kitap, Haziran 2020, ss.110, Almancadan Çev. Muhammet Mertek. ISBN: 978-605-06194-5-4
Authors: Türk, Kerem
Issue Date: 2020
Source: Türk, K. (2020). Şiiler. İran Çalışmaları Dergisi, 4(2), 415–420
Abstract: Şiilik, dünyada bir milyar yedi yüz milyon civarında olan Müslüman nüfusun yaklaşık yüzde on beşini oluştursa da, günümüz Ortadoğu siyasetindeadını çokça zikrettiren bir mezhep olarak öne çıkmaktadır. Zira Şiilik, genele kıyasla düşük bir oranla temsil olunsa da, İran’da yüzde doksan, Irak’tayüzde altmış, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yüzde otuzyetmiş beş arası; Suudi Arabistan, Pakistan, Hindistan, Afganistan’da yüzde on beş-yirmi ve Azerbaycan’da ise nüfusun yüzde seksen beşini oluşturmaktadır. Bu bağlam din-siyaset ilişkisiyle de bütünleşince, Ortadoğucoğrafyasının ve siyasetinin anlaşılmasında Şiiliğin bilenmesi önemli halegelmektedir. Erken Şii tarihi ve mezhepleri konusunda uzman Alman İslam Profesörü Heinz Halm’ın Muhammet Mertek tarafından dilimize çevrilen Şiiler eseri de, tarihsel bir yolculuğa çıkarak Şiilik inancının ontolojikve epistemolojik bağlamını başarıyla okuyucuya sunmaktadır. Şiilik her nekadar temel nitelikteki kısa eserlerden ciltlerce işlenen bir ontoloji ve epistemolojiye sahip olsa da, yazarın bu eseri Şiilik inancının temel parametrelini kavramak ve konunun temel yönlerini edinmek isteyen okuyucularaçısından inancın tarihsel gelişimine kapı aralayan akıcı bir başlangıç eseriniteliğindedi
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/431401
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8595
ISSN: 2536-5029
2651-4370
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Department of Political Science and International Relations
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

124
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.