Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8636
Title: Biyosensörler ve Kullanım Alanları: Geleneksel Derleme
Authors: Özer, İrem
Sanajou, Sonia
Tezel, Hülya
Yirün, Anıl
Baydar, Terken
Erkekoğlu, Pınar
Issue Date: 2022
Source: Özer, İ., Sanajou, S., Tezel, H., Yi?rün, A., Baydar, T., & Erkekoğlu, P. (2022). Biyosensörler ve Kullanım Alanları: Geleneksel Derleme. Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi, 11(1), 35–48. https://doi.org/10.5336/pharmsci.2021-86646
Abstract: Sensör, amacı ortamdaki değişiklikleri tespit etmek ve bu de?ğişiklikleri bilgisayar gibi elektronik cihazlara göndererek veri elde etmek olan bir cihazdır. Sensörler bir moleküler tanıma sistemi (re?septör), bir fizikokimyasal dönüştürücü ve sinyal işlemcisinden olu?şur. Biyosensör ise, temel olarak enzim, nükleik asit, hücre gibi bir biyo-tanıma materyalinden, elektrokimyasal, optik, kütle tabanlı veya kalorimetrik sinyal dönüştürücüden ve bir sinyal işlemcisinden oluşan, biyolojik ve kimyasal maddelerin belirlenmesinde kullanılan cihazdır. Biyosensörler, biyoreseptörlerin türlerine göre enzimatik biyosen?sörler, protein reseptör bazlı biyosensörler, immünosensörler, DNA?aptamer bazlı biyosensörler ve tam hücre biyosensörleri olarak sınıflandırılabilir. İlk üretilen biyosensörlerden sonra büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Biyosensörlerin tasarlanması, üretimi ve optimizasyonu için kimya, fizik, mühendislik, biyoloji, tıp, eczacılık gibi farklı di?siplinlerin katkıları olmuştur. Ayrıca, günümüzde mikroakışkanlar ile nanoteknoloji gibi yeni teknolojilerin ışığında hızlı bir ilerleme kay?dedilmiştir. Bu derlemede biyosensörlerin yapıları, çalışma prensipleri ve biyosensör çeşitleri hakkında bilgiler özetlenecek, biyosensörlerin gıda sektöründeki uygulamaları, gıda toksikolojisi açısından önemi tar?tışılacaktır. Biyosensörlerin ekotoksikolojik açıdan önemi, biyoterö?rizm girişimlerindeki uygulamaları, ilaç adayı olabilecek bileşiklerin toksisite potansiyellerinin değerlendirilmesi, özellikle dar terapötik aralığa sahip ilaçların konsantrasyonlarının takip edilerek hasta için güvenli bir tedavi protokolünün oluşturulması ve koronavirüs hasta?lığı (COVID-19) ile önemi bir kez daha anlaşılan hızlı ve etkin pato?jen tespiti gibi pek çok farklı alandaki uygulamaları hakkında bilgiler aktarılarak biyosensörlerin geleneksel analiz yöntemlerine göre sağ?layabileceği üstünlüklerden de söz edilecektİE
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/519105
https://doi.org/10.5336/pharmsci.2021-86646
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8636
ISSN: 2146-944X
2630-5569
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Bölümü / Department of Biomedical Engineering
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

524
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.