Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8994
Title: ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRI USÛLÜNE UYULMAMASI TOPLANTIYA KATILAMAYAN PAY SAHİBİNİN MÜLKİYET HAKKINI İHLÂL EDER Mİ? -Farazî Bir Bireysel Başvuru Çerçevesinde İnceleme-*
Authors: Kirca, Ismail
Keywords: 
Issue Date: 2021
Abstract: Usûlsüz çağrı sebebiyle anonim şirket genel kurul toplantısına katılamayan pay sahibi, yokluğunda alınan kararların iptalini isteyebilir. Yargıtay içtihatlarına göre sırf çağrının usûlsüz olduğu gerekçesiyle açılan bir iptal davasının başarıyla sonuçlanabilmesi için, pay sahibinin sahip olduğu oy oranının genel kurul kararının alınmasında etkili olması gerekir. Keza yokluğunda alınan karar içeriği itibariyle hukuka uygunsa, toplantıya katılamayan pay sahibinin açacağı iptal davası reddedilmelidir. Yargıtay’ın bu tavrı sonucunda pay sahibi, genel kurula katılma, genel kurulda müzakere edilen konular hakkında görüş açıklama ve öneride bulunma ile oy hakkı gibi vazgeçilemez haklarından yoksun bırakılmakta, pay sahipliği konumu işlevini önemli ölçüde yitirmektedir. İşte bu makalenin konusu Yargıtay’ın söz konusu içtihatlarının pay sahibinin Ay m. 35 ve AİHS Ek Protokol (1) m. 1 hükümleriyle korunan mülkiyet hakkını ihlâl sonucunu doğurup doğurmadığıdır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/515164
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8994
ISSN: 1300-1396
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.