Browsing by Author Çelebi, Özlem Özcan

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
Jan-2017Aort ve Mitral Kapak Darlığının Koroner Kalsiyum Skorlama Tekniği Kullanılarak Koroner Arter Hastalığı ile İlişkisinin AraştırılmasıGökaslan, Serkan; Çelebi, Savaş; Kocaoğlu, İbrahim; Gökaslan, Çiğdem; Çelebi, Özlem Özcan; Vural, Murat
Feb-2019The association of estimated whole blood viscosity with hemodynamic parameters and prognosis in patients with heart failureÇetin, Elif Hande Özcan; Çetin, Mehmet Serkan; Çağlı, Kumral; Temizhan, Ahmet; Özbay, Mustafa Bilal; Ediboğlu, Emek; Çelebi, Özlem Özcan; Aras, Dursun; Topaloğlu, Serkan; Aydoğdu, Sinan
Mar-2019Beyond Lipids: Antiarrhythmic Effects of StatinsÇelebi, Savaş; Çelebi, Özlem Özcan; Aydoğdu, S.
May-2019A dangerous and risky relationship: Esophagus and left atriumÇelebi, Özlem Özcan; Çelebi, Savaş; Aydoğdu, Sinan
Apr-2017Elektriksel Kardiyoversiyonla Sinüs Ritmi Sağlanan Persistan Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Sinüs Ritmi İdamesinde Kısa ve Uzun Dönem İdame Amiodaron Tedavisinin Etkinliklerinin KarşılaştırılmasıÇelebi, Savaş; Çelebi, Özlem Özcan; Gökaslan, Serkan; Canbay, Alper; Aydoğdu, Sinan; Diker, Erdem
2018Kritik Bacak İskemisi Olan Hastalarda Diz Altı Perkütan Balon Anjiyoplasti Sonuçlarımızİlkay, Erdoğan; Çelebi, Özlem Özcan; Çelebi, Savaş; Yağmur, Ayşel; Canbay, Alper; Kaçmaz, Fehmi
2018New horizon for ventricular pacingÇelebi, Özlem Özcan; Çelebi, Savaş; Çetin, Elif Hande Özcan; Aydoğdu, Sinan
Feb-2020Predictors of Early and Late New-Onset Atrial Fibrillation in the Course of Acute Myocardial InfarctionÇelebi, Özlem Özcan; Çelebi, Savaş; Balcı, Kevser Gülcihan; İleri, Mehmet; Aydoğdu, Sinan
2015Procalcitonin: a marker of heart failureCanbay, Alper; Çelebi, Özlem Özcan; Çelebi, Savaş; Aydoğdu, Sinan; Diker, Erdem
Oct-2019Right ventricular pacing maneuvers for the differential diagnosis of supraventricular tachycardiaÇelebi, Özlem Özcan; Balcı, Kevser Gülcihan; Çelebi, Savaş; İleri, Mehmet; Aydoğdu, Sinan
2019An unusual cause of angina pectoris due to dynamic coronary artery compression and successful treatment with cardiac surgical reconstructionÇelebi, Savaş; Çelebi, Özlem Özcan; Amasyalı, Basri ; Aybek, Tayfun 
2019The Usefulness of Admission Plasma NT-pro BNP Level to Predict Left Ventricular Aneurysm Formation after Acute ST-Segment Elevation Myocardial InfarctionÇelebi, Savaş; Çelebi, Özlem Özcan; Çetin, Serkan; Çetin, Hande Özcan; Tek, Müjgan; Gökaslan, Serkan; Amasyalı, Basri ; Berkalp, Berkten ; Diker, Erdem; Aydoğdu, Sinan