Browsing by Author Aktaş, Ramazan

Showing results 1 to 20 of 38  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Betonlaşma ve finansal krizler ile ilişkisi: Türkiye örneğiAydoğdu, Gökhan
2014Borsa İstanbul kurumsal yönetim endeksinde yer alan firmaların kurumsal yönetim derecelendirme notunun marka değeri üzerindeki etkisinin analiziKarslıoğlu, Ozan
2020Bölgesel dolarizasyon farklılıkları ve belirleyicileri: Türkiye örneğiAydınlık, Ümit
2018Bütünleşik pazarlama iletişimi açısından bir destinasyon markalaması örneği olarak ulus markalaması üzerine detaylı bir araştırma : "Türkiye-gücünü ve potansiyelini keşfet"Uzun, Mustafa Cüneyt
2021Ceo'nun şirket içinden veya dışından atanmasının şirket başarısına etkisiDurgun, Ahmet Furkan
2020Detecting Financial Information Manipulation By Using Supervised Machine Learning Technics: SVM, PNN, KNN, DTAydın, Osman Musa; Aktaş, Ramazan 
2009Detecting stock-price manipulation in an emerging market: The case of TurkeyÖgüt, Hulisi; Doğanay, M. Mete; Aktaş, Ramazan 
2019Finansal bilgi manipülasyonunun denetimli makina öğrenmesi yöntemleri kullanılarak tahmin edilmesi: Destek vektör makinesi, olasılıksal sinir ağı, k-en yakın komşu ve karar ağacı kullanımıAydın, Osman Musa
2015Finansal krizlerle mücadelede Basel III ile getirilen döngüsel sermaye tamponunun çalıştırılma esas ve usulleriAltuntaş, Mümine Kübra
2013Firma değerleme yöntemleri ve bir Borsa İstanbul uygulamasıDemir, Ozan
2007Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasalarının Piyasa Verilerine Göre GruplanmasıAktaş, Ramazan ; Doğanay, M. Mete
2022Güven ve beklenti endekslerinin yatırım kararları üzerindeki etkilerinin davranışsal finans perspektifinde incelenmesiTayar, Tunahan
2009Increasing accuracy of two-class pattern recognition with enhanced fuzzy functionsÇelikyılmaz, Aslı; Türkşen, İsmail Burhan ; Aktaş, Ramazan ; Doğanay, M. Mete; Ceylan, N. Başak
2022İhracat engellerinin ihracat performansı üzerindeki etkisi:Birleşik Krallık'a ihracat örneğiSakalsız, Elif Uluğ
2021İhracat pazarlama stratejisinin ihracat performansı üzerindeki etkisi: Almanya'ya otomotiv ihracatı örneğiDündar, Arzu Emeksiz
2018İki farklı iç denetim sisteminin karşılaştırılması : Bir örnek olay çalışmasıYıldırım, Esra
2008İyi Kurumsal Yönetim Yapıları ve Üç Temel Ayağı: İç Kontrol, Risk Yönetimi ve Muhasebe UygulamalarıKaymaz, Önder; Alp, Ali; Aktaş, Ramazan 
2022Kredi temerrüt takası primi belirleyicileri: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerine karşılaştırmalı analizKarakalem Nalbantoğlu, Beyza
2010Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinde verimlilik sorunlarının teşhisi : Kısmi bir uygulamaDemirtaş, Umut
2019Mali başarı ve başarısızlık tahmini: Lojistik regresyon ve destek vektör makineleri karşılaştırmasıŞengören, Fatih