Browsing by Project

Showing results 101 to 200 of 415 < previous   next >
Title
Elektromanyetik Kalkanlama ve Isı Dağıtımı Uygulamalarına Yönelik Grafen Kapsüllü Parçacıkların Sentezi ve Karakterizasyonu
Endüstri 4.0 İçin Derin Öğrenme ile Talaşlı İmalat Gözetleme ve Tahmin Algoritmaları Geliştirilmesi
Endüstriyel Uygulamalar İçin Kablosuz Jenerik Sensör Modülü Projesi Kapsamında Danışmanlık
Enfeksiyon Hastalıkları İçin Mevsimsel Dinamiklerin ve Bakteriyel Menenjit Hastalığının Türkiye'de Dönemsel Alevlenmelerinin Matematiksel Modellemesi
Enflasyon Hedeflemesi Neden Başarılıdır?: Kredibilite ve Beklentilerin Ampirik ve Teorik Analizi
Enterprise Self-Adaptive Control Systems of Systems (SACS)
Epitaksiyel Gerginliğe ve Yön Bağımlı Özelliklere Sahip İnce Filmlerde Film/Altlık Arayüzey Denge(sizlik) Durumlarının ve Kuantum Noktalarının Oluşumunun Bilgisayar Modellemesi
Erişilebilir ve Kullanışlı İnsan-Etkileşim İspatı: Ucuz İş Gücü Çözüm Olabilir mi?
Esnek İşlemli Akış Tipi Sistemlerde Üretim Hızının Enbüyüklenmesi: Esnekliğin Getirisi, Matematiksel Modelleme ve Çözüm Teknikleri
Etkin Osteointegrasyon Amaçlı Alümina Membran ile Kaplanmış Titanyum İmplantların Üretilmesi
Farklı Anorganik Metal Halojen Perovskit İnce Filmlerin Fotoelektrokimyasal Su Hidroliz Sistemlerine Entegrasyonu ve Tandem Hücrelerin Geliştirilmesi
Farklı Lokasyonlarda, Farklı ve Çoklu Yetenek Gerektiren İşler İçeren Sistemlerde İşgücü Çizelgeleme ve Rotalama Optimizasyonu
Finans Eko-Sistemlerinin Sistemi (FESS)
Finansal Serbestleşme ve Yoksulluk
Fiziksel-Yapısal Bütünlüğünü Kaybetmiş Kültürel Mirasın (Alan ve Yapıların) Yerinde ve Orijinal Hali ile Algılanması ve Deneyimlenmesi İçin Coğrafi Konum Tabanlı Arttırılmış Gerçeklik Teknolojisi Araştırmaları
Flavonoid Destekli Hücre İskelelerinin Deri Doku Yaralanmalarında Kullanılması
Flow Control: Reduced Order Modelling, Nonlinear Analysis and Control Design (FLOCON)
Fonem Restorasyon Etkisinin Türkçede İncelenmesi
Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemelerin Temas Mekaniği Analizi İçin Analitik ve Hesaplamalı Yöntemler
Formation and Characterization of 2D Metal Carbides for EM Shielding Applications: Experimental and First Principles Computational Study
Fostering Industrial Ecology and Eco-efficiency in the Manufacturing Industry (ECOMANINDUSTRY)
Foto-Süperkapasitör Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Metal Oksit/Yağ Asiti Metal Tuz Kompozitlerinin Hazırlanması ve Test Edilmesi
Fotonların Hızının Fotonik Kristal Dalga Kılavuzları Kullanılarak Yavaşlatılması
Frekans Atlamalı Tasarsız Ağlarda Dağıtık Frekans Tahsisi ve Yönlendirme
GARAJ-Yenilikçi Anadolu Projesi (GARAJ-YAP)
Gaz Sıvı Karışımlı Sondaj Akışkanlarının Kesinti (Kırıntı) Taşıma Özelliklerinin Tayini
Geçici Hatalara Karşı Dayanıklı Mikroişlemciler
Gelecek Nesil Aşağı Gönderim Sistemleri İçin Temel Yöntemler
Geleneksel Olmayan Para Politikaları ve Gölge Politika Faizi
Gelişmiş Seyrüsefer Görüş Sistemi (Sayısal Baş-Üstü Gösterge) Tasarımı (Uçak ve Helikopter Kokpitlerinde Kullanılmak Üzere Başüstü Gösterge Ekranı Tasarımı) Projesi Kapsamında Danışmanlık
Genişletilebilir Yazmaç Adlandırma Yöntemi Tasarımı
Girişimcilik Destek Programı (Türk Vatandaşları, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Uluslararası Koruma Altındaki Yabancılar İçin)
Girişimcilik Destek Programı-2 (Türk Vatandaşları, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Uluslararası Koruma Altındaki Yabancılar İçin)
Görsel Kültür Kuramının İlk ve Ortaokul Görsel Sanatlar Derslerinde Uygulanması
Görsel-Mekansal Beceriler İçin Masaüstü Oyun Tasarımı
Grafen - Bakır Lamine Yapılı Isı Dağıtıcı Plaka Geliştirilmesi
Grafen Katkılı Polipropilen Kompozitlerin Mekanik ve Antimikrobiyal Performanslarının İncelenmesi
Green Harmonization
Güneş Enerjisi İle Direkt Şarj Edilebilen Çinko-İyodür/Bromür Hibrit Süperkapasitörlerin Geliştirilmesi
Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi
Güvenli ve Kullanışlı Resim-Şifre Yöntemlerinin Tasarlanması ve Gerçekleştirilmesi
Güvensiz Ortamda Güvenlik: Beyaz-Kutu Kriptografi Kütüphanesi Tasarlanması ve Geliştirilmesi
Gıda Dekontaminasyonuna Yönelik Düşük Sıcaklık-Atmosferik Basınç Akışkan Yatak Plazma Reaktörü Tasarımı
Gıda Endüstrisi İçin Yeni ve Etkin Bir Dekontaminasyon ve Detoksifikasyon Yöntemi: Atmosferik Basınç Plazma Uygulaması
Harp ve Acil Yardım Turnikesi (HAYAT)
Hasta-Hekim İlişkisine Yeni Bir Boyut: Birlikte Yaratma Hizmet Modeli
Hata-Toleranslı Öznitelik Eşleme
Hava Aracı Aksesuar Dişli Kutusu Tasarımı
Hava Araçlarında Yapısal Sağlık Takip Sistemleri İçin Akıllı Sensörler Verileri İle Desteklenen Fiziksel Tabanlı Derin Öğrenme Yöntemleri Geliştirilmesi
Havacılık Parçalarının Çok Disiplinli Topoloji Optimizasyonu ve Kafes Yapılarla Tasarımı İçin Bir Metodoloji Geliştirilmesi
Havacılık Sektöründe Kullanılan Ti-6AI-4V Alaşımından Oluşan İş Parçalarının Katmanlı İmalat Teknikleri ile Üretimi Projesi Kapsamında Danışmanlık
HAVADİS
Hedef Sınıflandırma Algoritması Geliştirme
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Düşük Boyutlu Modelleme ve Yapay Sinir Ağları Yardımıyla Akış Kontrolü
HF/VHF Protokol Çözümü
Hibrit Yıkayıcı/Kurutucu için Alternatif Nem Alma Sistemi Tasarımı
Hidroelektrik Santral Bileşenlerinin Yerli Olarak Tasarımı ve Üretimi (MİLHES)
Hiperçizge Bölümleme Problemleri İçin Optimale Yakın Çözüm Üreten Algoritma Tasarımı
Hisse Senedi Fiyatlarının Matematiksel Modellemesi
Hücre Hattı Duyarlılık İmzaları ve Yapay Öğrenme Metotları ile Anti-Kanser İlaç Aktivite Tahmini
IBM Shared University Research (SUR) Award (IBM Paylaşımlı Ünversite Araştırma Ödülü)
ICT PSP STORK 2.0 Projesi Akademik Servisler İş Paketi Kapsamındaki Akademik Nitelikleri Doğrulama Pilot Uygulaması Hizmet Alımı
Improving Efectivness of Measures to Tackle the Foreign Terrorist Figherters and Radicilization Threat
In Search of a Framework: Debating US-Turkey Security Cooperation in Times of Global and Regional Shifts
Integrating Flexible Discrete Choice and Revenue Management Models (FLEXREV)
Intelligent End-to-End Design of Energy-Efficient and Hardware Impairments-Aware Cell-Free Massive MIMO for Beyond 5G
Interferon-Gama Plazma Düzeyleri ve Bunu Etkileyen Mikrorna-24-3p ve Mikrorna-181d- 3p Ekspresyon Seviyesi ile Ifng Rs2069727 Genetik Polimorfizminin Multipl Skleroz Riski, Engellilik Skorları ve Glatiramer Asetat Tedavisi ile İlişkisinin İncelenmesi
Işıltılı Ark Boşalım Mikroplazmasının Çevre ve Biyomedikal Uygulamaları
Izgara Dışı Hedef Problemi İçin Sıkıştırılmış Algılama Tabanlı Çözümler
İçecek Ambalajında Kullanılmak Üzere Şişe Camı Yüzeyinde Çeşitli İnce Filmlerin Oluşturulması, Karakterizasyonu ve Optik ve Termal Özelliklerinin Belirlenmesi-EFES 3
İçecek Ambalajında Kullanılmaya Yönelik Şişe Camı Yüzeyinde Al ve Anodize AI Kaplama Geliştirilmesi
İçecek Ambalajında Kullanılmaya Yönelik Şişe Camı Yüzeyinde Al/Al2O3 İnce Film Sentezi ve Karakterizasyonu
İçi Boş ve İçi Alüminyum Esaslı Metalik Köpük Malzeme İle Doldurulmuş Crash Boxlarının Darbe Enerjisini Sönümleme Yeteneklerinin İncelenmesi
İdare Ofisi, İş Merkezi ve Konut-Ticaret Programlarına Sahip Dört Farklı Yapının Tasarım ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması Projesi Kapsamında Danışmanlık
İki Boyutlu Ba2Pbbr4 ve Ba2Pbı4 Organometal Halojenür Perovskit Tek Kristaller İçin En Uygun Kapsülleme Yönteminin Belirlenmesi
İki Boyutlu Geçiş Metali Kalkogenitlerinin Geniş Alanlı Üretimi için Çekirdeklenme Mekanizmasını Açıklayan Yeni Bir Yaklaşım Geliştirilmesi ve Malzemenin Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
İki Boyutlu Optoelektronik Malzemeler İçin Evrensel Üretim Yönteminin Geliştirilmesi
İki Kanatlı Fiber Optik Döner Eklem (2K FODE) Projesi Kapsamında Danışmanlık
İlaç Kaynaklı Gen İfadesi Değişimlerinin Tahmini ve İlaç Tasarımında Kullanımı
İleri Görüntüleme Teknolojileri- TUYGUN- Hedef Tespit Algoritma Geliştirme Projesi
İleri Malzeme Yüksek Teknoloji Platformları ile Elektronik ve Optik Bileşen Üretimi için Stratejik Ar-Ge Birliği
İnelastik Malzemelerde Martensitik Faz Dönüşümleri
İşbirlikli Kablosuz Haberleşmede Dik Frekans Bölmeli Çoklama (OFDM)-Tabanlı Özkaynak Tahsisi
İtibar Kaygısı Bulunan Denetleyici Gözetiminde Aldatma Davranışı
İyon Kanallarında Polarizasyon Etkileşmesinin Araştırılması
Japan-Turkey Dialogue in Times of Global Transitions Project
Japan-Turkey Dialogue on Global Affairs: Indo-Pacific and New Ways of Perceiving the World
Kablosuz Sistemlerde Cihazdan Cihaza Haberleşme
Kafes Latis Malzemelerde Deformasyon Mekanizmalarının Mekanik Özelliklere Etkilerinin Araştırılması
Kafes Yapılar İçin Malzeme Ekstrüzyonu İle Üretimden Gelen Belirsizlikler Altında Kırılma Mekaniğine Bağlı Yapı-Özellik İlişkilerinin Belirlenmesi
Kamu Alımı İhalelerinde Hilenin Tespiti ve Etkilerinin Değerlendirilmesi: Türkiye Analizi
Kamu Alımı İhalelerinde İlan İçeriğinin Ekonomik Etkileri: Doğal Dil İşleme ve Makine Öğrenmesi Analizi
Karmaşık Stokastik Sistemlerin Asimptotik Özellikleri
Karşılaştırma Grupları ve Göreceli Yoksunluğun Mutluluk ve Büyüme Üzerine Etkileri: Teorik Modelleme ve Ampirik Analiz Çalışması
Kaynak Seçme Oyunlarında Sosyal Yapılaşmalar Altında Denge Hesaplaması
Kemik (Femur-Tibia) Kırıkları Tedavisinde Kullanılan İntramedüller Çivi Sisteminin Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Danışmanlık
Kemirgen Davranış Modellerinin Yapay Zekâ Temelli Takip Programları İle Analizi
KERKES Projesi
Kesirli Brown Hareketinde ve Levy Süreçlerinde En Büyük Kaybın Dağılımsal Özellikleri
Killer Immunoglobulin Like Receptor Genotipinin Kordon Kanı Kaynaklı Doğal Öldürücü Hücrelerinin In Vitro Anti Miyelom Yanıta Etkisi Ve Otolog Anti Miyelom Etki İle Karşılaştırılması