Browsing by Project

Showing results 152 to 171 of 388 < previous   next >
Title
IBM Shared University Research (SUR) Award (IBM Paylaşımlı Ünversite Araştırma Ödülü)
ICT PSP STORK 2.0 Projesi Akademik Servisler İş Paketi Kapsamındaki Akademik Nitelikleri Doğrulama Pilot Uygulaması Hizmet Alımı
Improving Efectivness of Measures to Tackle the Foreign Terrorist Figherters and Radicilization Threat
In Search of a Framework: Debating US-Turkey Security Cooperation in Times of Global and Regional Shifts
Integrating Flexible Discrete Choice and Revenue Management Models (FLEXREV)
Intelligent End-to-End Design of Energy-Efficient and Hardware Impairments-Aware Cell-Free Massive MIMO for Beyond 5G
Interferon-Gama Plazma Düzeyleri ve Bunu Etkileyen Mikrorna-24-3p ve Mikrorna-181d- 3p Ekspresyon Seviyesi ile Ifng Rs2069727 Genetik Polimorfizminin Multipl Skleroz Riski, Engellilik Skorları ve Glatiramer Asetat Tedavisi ile İlişkisinin İncelenmesi
Işıltılı Ark Boşalım Mikroplazmasının Çevre ve Biyomedikal Uygulamaları
Izgara Dışı Hedef Problemi İçin Sıkıştırılmış Algılama Tabanlı Çözümler
İçecek Ambalajında Kullanılmak Üzere Şişe Camı Yüzeyinde Çeşitli İnce Filmlerin Oluşturulması, Karakterizasyonu ve Optik ve Termal Özelliklerinin Belirlenmesi-EFES 3
İçecek Ambalajında Kullanılmaya Yönelik Şişe Camı Yüzeyinde Al ve Anodize AI Kaplama Geliştirilmesi
İçecek Ambalajında Kullanılmaya Yönelik Şişe Camı Yüzeyinde Al/Al2O3 İnce Film Sentezi ve Karakterizasyonu
İçi Boş ve İçi Alüminyum Esaslı Metalik Köpük Malzeme İle Doldurulmuş Crash Boxlarının Darbe Enerjisini Sönümleme Yeteneklerinin İncelenmesi
İdare Ofisi, İş Merkezi ve Konut-Ticaret Programlarına Sahip Dört Farklı Yapının Tasarım ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması Projesi Kapsamında Danışmanlık
İki Boyutlu Ba2Pbbr4 ve Ba2Pbı4 Organometal Halojenür Perovskit Tek Kristaller İçin En Uygun Kapsülleme Yönteminin Belirlenmesi
İki Boyutlu Geçiş Metali Kalkogenitlerinin Geniş Alanlı Üretimi için Çekirdeklenme Mekanizmasını Açıklayan Yeni Bir Yaklaşım Geliştirilmesi ve Malzemenin Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
İki Boyutlu Optoelektronik Malzemeler İçin Evrensel Üretim Yönteminin Geliştirilmesi
İki Kanatlı Fiber Optik Döner Eklem (2K FODE) Projesi Kapsamında Danışmanlık
İlaç Kaynaklı Gen İfadesi Değişimlerinin Tahmini ve İlaç Tasarımında Kullanımı
İleri Görüntüleme Teknolojileri- TUYGUN- Hedef Tespit Algoritma Geliştirme Projesi