Organization name
05.01. Department of Law
Parent OrgUnit
Country
Turkey

OrgUnit's Researchers publications
(Dept/Workgroup Publication)

Results 1-20 of 58 (Search time: 0.003 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)
1Apr-20176502 Sayılı TkhkDaki Düzenlemelerin Yorumlanması Ve Görevli MahkemeKırca, Çiğdem 
22019Adam Çalıştıranın Sorumluluğunda Bir Boşluk, Bağımsız Yüklenicinin Fiilinden SorumlulukÖzlük, Betül 
32020Adli Bilişimde Önceliklendirme (Triyaj) Yönteminin Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından DeğerlendirilmesiDeğirmenci, Olgun 
42019Aile Şirketleri Ve Aile AnayasasıKırca, İsmail 
52020Akıllı Mesafeli Sözleşmelerde Bilgilendirme YükümlülüğüÖzlük, Betül 
62014Anayasa Mahkemesinin Eylemli İçtüzük Kuralına İlişkin İçtihat Değişikliğinin Gerekçesi ÜzerineBakırcı, Fahri 
7Sep-2016Anonim Şirketlerde Pay Sahibi Anlayışındaki Değişimler Ve Kısa Vadecilik Akımına Bir Çözüm Önerisi Olarak Sadakat PaylarıYatağan Özkan, Çiğdem 
82020Askeri Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Firar Suçlarının Osmanlı’dan Günümüze Tarihsel GelişimiDeğirmenci, Olgun ; Karakurumer, Alkın
92016Askerî Ceza Kanunu Uygulamasında Silah KavramıDeğirmenci, Olgun 
102012Avrupa birliği'nde topluluk patenti sürecinde yaşanan sorunlarYatağan Özkan, Çiğdem 
112018Avrupa’nın Günümüzdeki Temel Değerlerinin Düşünsel Köklerine Ve Avrupa Bütünleşmesi Hareketindeki Yerine İlişkin Gözleme Dayalı Bir DenemeArat, Mahmut Tuğrul ; Baykal, Sanem Suphiye 
12Oct-2018Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma Koruma Tedbirinde (CMK m. 134), 7145 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin DeğerlendirilmesiDeğirmenci, Olgun 
132017Bir Fidye Virüsünün Ardından: "CryptoLocker" ve Tatbik Edilebilecek Ceza NormlarıDeğirmenci, Olgun 
14Dec-2014Bir İnsan Hakları Sorunu Olarak YolsuzlukOral, Elif 
152017Bulut Bilişim ve Beraberinde Getireceği Hukuksal Sorunlar Üzerine GörüşlerDeğirmenci, Olgun 
16Jan-2020Ceza Muhakemesi Hukukunda Basit Yargılama Usulü (CMK m. 251-252)Değirmenci, Olgun 
172020Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme Usulü (CMK m. 250)Değirmenci, Olgun 
181-Dec-2018Concept of Fault, Post-Marital Maintenance Obligation and Discrimination against Women in the Turkish Judicial SystemÖzlük, Betül ; Saral, Melek
19Jun-2018Çek Hesabında Bulunan Paranın Haciz, Rehin veya İhtiyatî Tedbir Sebebiyle Öden(e)mediği Hâllerde Banka Kanunen Sorumlu Olduğu Tutarı Ödemekle Yükümlü Müdür?Kırca, İsmail 
202018Evliliğin Son Bulmasının Aile Konutuna EtkisiÖzlük, Betül