05.01. Department of Law

Organization name
05.01. Department of Law
Parent OrgUnit
Country
Turkey

OrgUnit's Researchers publications
(Dept/Workgroup Publication)

Results 1-20 of 65 (Search time: 0.008 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)
120231982 Anayasası’nda TBMM ve Cumhurbaşkanı Seçimine İlişkin Süreler Üzerine(*)Bakırcı, Fahri ; Kılıç, Abbas
2Apr-20176502 Sayılı TkhkDaki Düzenlemelerin Yorumlanması Ve Görevli MahkemeKırca, Çiğdem 
32019Adam Çalıştıranın Sorumluluğunda Bir Boşluk, Bağımsız Yüklenicinin Fiilinden SorumlulukÖzlük, Betül 
42020Adli Bilişimde Önceliklendirme (Triyaj) Yönteminin Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından DeğerlendirilmesiDeğirmenci, Olgun 
52019Aile Şirketleri Ve Aile AnayasasıKırca, İsmail 
62020Akıllı Mesafeli Sözleşmelerde Bilgilendirme YükümlülüğüÖzlük, Betül 
72014Anayasa Mahkemesinin Eylemli İçtüzük Kuralına İlişkin İçtihat Değişikliğinin Gerekçesi ÜzerineBakırcı, Fahri 
8Sep-2016Anonim Şirketlerde Pay Sahibi Anlayışındaki Değişimler Ve Kısa Vadecilik Akımına Bir Çözüm Önerisi Olarak Sadakat PaylarıYatağan Özkan, Çiğdem 
92020Askeri Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Firar Suçlarının Osmanlı’dan Günümüze Tarihsel GelişimiDeğirmenci, Olgun ; Karakurumer, Alkın
102016Askerî Ceza Kanunu Uygulamasında Silah KavramıDeğirmenci, Olgun 
112012Avrupa birliği'nde topluluk patenti sürecinde yaşanan sorunlarYatağan Özkan, Çiğdem 
122018Avrupa’nın Günümüzdeki Temel Değerlerinin Düşünsel Köklerine Ve Avrupa Bütünleşmesi Hareketindeki Yerine İlişkin Gözleme Dayalı Bir DenemeArat, Mahmut Tuğrul ; Baykal, Sanem Suphiye 
13Oct-2018Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma Koruma Tedbirinde (CMK m. 134), 7145 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin DeğerlendirilmesiDeğirmenci, Olgun 
142017Bir Fidye Virüsünün Ardından: "CryptoLocker" ve Tatbik Edilebilecek Ceza NormlarıDeğirmenci, Olgun 
15Dec-2014Bir İnsan Hakları Sorunu Olarak YolsuzlukOral, Elif 
162017Bulut Bilişim ve Beraberinde Getireceği Hukuksal Sorunlar Üzerine GörüşlerDeğirmenci, Olgun 
17Jan-2020Ceza Muhakemesi Hukukunda Basit Yargılama Usulü (CMK m. 251-252)Değirmenci, Olgun 
182020Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme Usulü (CMK m. 250)Değirmenci, Olgun 
191-Dec-2018Concept of Fault, Post-Marital Maintenance Obligation and Discrimination against Women in the Turkish Judicial SystemÖzlük, Betül ; Saral, Melek
202022The Concept of Hash Value And The Collision of Hash Value As The Way to Provide Unassailability of Digital EvidenceDeğirmenci, Olgun