Browsing by Project

Showing results 1 to 100 of 395  next >
Title
0.3 THz Bandında Faz Kilitlemeli Döngü Entegre Devresi İçin Salıngaç Devresi Ön Tasarım Çalışması
1 THz ve Ötesi Entegre Devreler İçin sYPP Tabanlı Pasif Bileşen ve Antenlerin Modellenmesi, Üretimi ve Karakterizasyonu
100 W Güç Depolayabilen Vanadyum Redoks Akış Bataryası (Vrab) Üretilmesi ve Test Edilmesi
1927 – 1980 Arası Türkiye’de Sanayinin Yoğunlaşması ve Mekânsal Dağılımının Açıklanması
5G Hücresel Haberleşme Sistemlerinde Ön Bellek Kullanımı
5G Sistemlerinde Optik Örnekleme ile Tüm Bantların Algılanması
94 GHz Bandında 2 Boyutta Genişletilebilir Anten Dizisi Yol Haritası Oluşturma
A'NATO'LIA Security Portal: Turkey and NATO@70 vs Global Threats to NATO
A, B ve C Segment Otomobiller İçin Modüler Front-End Module (Fem) Geliştirme Projesi Kapsamında Danışmanlık
Abdominal Aort Anevrizması Yırtılma Riskinin Stokastik Yöntemlerle Belirlenmesi
Açık Deniz Rüzgar Türbinlerinin Sualtı Kablo Kontrolü Projesi Kapsamında Danışmanlık
Akustik Titreşimler ile Oluşturulan İkinci Mertebe Vortekslerin Kapalı Bir Ortam İçinde Isı Transferine Etkileri
Akustoforez ile Mikroparçacık Ayıran Sistemlerin Performansını Etkileyen Faktörlerin Anlaşılması ve Çalışma Debilerinin Arttırılması
Akut Kırım Kongo Kanamalı Ateşinde Foxp3 Fosforilasyonu: Matematiksel Modelleme ve Deneysel Yaklaşım
Akut Kırım Kongo Kanamalı Ateşinde Viral Patogenez ve Baskılayıcı Aktiviteler Üzerine Deneysel ve Matematiksel Modelleme Yaklaşımı
Akıllı Sinir Sistemi İmplantları
Akıllı Şebekelerde Kablosuz Algılayıcı Ağ Ömrü ve Kapsama Alanı Eniyilemesi
Akıllı Telemetri Analitiği (InTelA-Intelligent Telemetry Analytics)
Akışkan Akışları İçin Dinamik Modelleme ve Kontrol Yaklaşımları Geliştirilmesi
Alan Sınırlı Anti-Çözücü Buhar Destekli Kristalleştirme Yöntemi Kullanılarak Onlarca Mikron Kontrol Edilebilir Kalınlıklara ve Milimetre Mertebesinde Yanal Alana Sahip 2b (Ba)2(Ma)Pb2i7 ve (Ba)2(Ma)Pb2-Xbixi7 Organometal Halojenür Perovskit Tek Kristallerin Üretimi
Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (“AİHSFS”) Bilgisayarlarında Kullanılmaya Yönelik FPGA VE OPENCL Tabanlı Yüksek Performanslı Yardımcı İşlemci Ünitesi Geliştirme
Alemtuzumab Tedavisi Alan Multipl Skleroz Hastalarında Antidepresan Essitalopram Kullanımının Apoptoz Aktivasyonu Üzerindeki Etkisinin İn Vitro Olarak İncelenmesi
Aleviliğin Ortak Referanslarının Belirlenmesi
Ambalaj Üretiminde Entegre İş Yönetimi Üretim ve Yönetim Süreçleri Tasarımı Veri Toplama, Analiz, Raporlama ve Karar Destek Sistemleri Tasarımı ve Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Danışmanlık
Ana Dağıtım Üsleri İçin Yer Seçimi ve Kapasiteli Intermodal Ana Dağıtım Üssü Ağları Tasarımı
Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı
Araç Verilerinin Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Yöntemleri İle Kestirimci Bakım Tahminleme ve Akıllı Yedek Parça Depo Yönetimi
Arkeolojik Kalıntı Topraklarında Bit DNA'sı Saptanması: Deneysel Yaklaşım
Asian Community from East to West
Asian Community from East to West 2
Asimetrik Liste Değiştirme Paradigmasında Beklentinin Dikkatin Kontrolüne Etkisi
Aslantaş Hidroelektrik Santralinin CFD Metodu İle Akış Analizlerinin Yapılması
ATM Menu Kişiselleştirimi ve Performans Eniyilemesi
Atomik Kalınlıklarda İki Boyutlu Organometal Halojenür Perovskitlerin ve Perovskit/Mos2 Heteroyapılarının Üretimi ve Karakterizasyonu
Bakır-İndiyum-Sülfür İnce Film Güneş Pillerinin Üretimi
Bakır-İndiyum-Sülfür Kalkoprit Yarıiletken İnce Filmlerin Fotoelektrokimyasal Güneş Pili Uygulamaları
BiGG GARAJ Yenilikçi Anadolu Projesi
Bilginin Değerinin Riske Duyarlılığa Bağlı Davranışının Farklı Yaklaşımlarla Analizi
Bilgisayar Destekli Tasarım Sürecinde Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi 2 Projesi Kapsamında Danışmanlık
Bilgisayar Destekli Tasarım Sürecinde Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Danışmanlık
Bilişsel Dijital İkizleri Kullanarak Kesici Takım Durumu İzleme ve Kalan Faydalı Ömür Tahmini
Bilişsel Kontrol Süreçlerinin Tepki Hareketinin Gözlemlenmesi Yoluyla İncelenmesi
Bir Roket Burun Konisinin Tasarımı, Optimizasyonu ve Analizi
Bireycilik-Toplulukçuluk ve Dilin Yapısal Özellikleri Arasındaki İlişki
Biyo-İlhamlı Hibrit Enerji Sönümleyici Profilin Ezilme Davranışının İncelenmesi ve Optimizasyonu
Biyomimetik Çinko-Klorin Nanoyapılarda Yük İletiminin Teorik Karakterizasyonu
BİGG GARAJ
Borsa İstanbul: Derin Öğrenme Yöntemi İle Duygu Analizine Dayalı Yatırım Stratejileri
Boru Bağlantılı Test Altyapısı Kontrol Sistemi Geliştirilmesi
Boru Bağlantılı Test Düzeneğinde 'Air Vitiator' Yanma Odası Tasarımı ve Analizleri
Bükülebilir Güneş Pilleri için Alüminyum Oksit Bariyer Tabakaların Paslanmaz Çelik Folyolar Üzerine Reaktif Saçtırma Tekniği ile Üretimi
Canlı Yayın İçin Araç Üstü Uydu Sistemi Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Danışmanlık
CdS/CdTe Hetero Nano Yapılarının Elektrokimyasal Sentezi, Elektrik ve Optik Performanslarının İncelenmesi
Cebirsel Eğriler ve Üssel Toplamlar Kullanarak Bazı Kriptografik Uygulamalar
CIGSSe/Perovskit Tandem Güneş Pillerinin Sprey Piroliz Yöntemi ile Üretimi ve Bu Yapılar İçin Yeni Malzemelerin Geliştirilmesi
Color-Resolved Infrared Photodetectors Based on Stopped Light
Compressive Data Acquisition and Processing Techniques for Sensing Applications (COMPSENSE)
Compressive Sensing Based Energy Efficient Communications for Wireless Sensor Networks
COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi-Dijital Beceri Geliştirme Sertifika Programı
Çalkalanan Titreşim Sönümleyiciler Kullanarak Yapıların Depreme Dayanıklılığının Arttırılması
Çamaşır Kurutma Makinelerinde CFC ve HCFC Gazlarını Kullanmayan, A+++ -%20 Enerji Verimliliğine Sahip Bir Isı Pompası Sistemi Geliştirilmesi
Çevrimiçi İkinci El Piyasasında Satıcı-Tüketiciye Olan Sadakat Ölçeği
Çift Fazlı (Çf) Çeliklerde Mikroyapının Optimizasyonu
Çift Fazlı Çeliklerde Şekil Verme Operasyonları Sonucunda Oluşan Geri Yaylanmanın Doğru Tahmini ve Gürbüz Optimizasyonu
Çizgelerde Spektral Benzerlik Bulmak
Çok Amaçlı Evrimsel Algoritmalar ile Doğal Kümeleme Bulma
Çok Çekirdekli Görev-Kritik Mikroişlemciler için Önbellek Mimari Tasarımı ve Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Danışmanlık
Çok Fonksiyonlu Anahtarlama Birimi Geliştirilmesi Projesi Projesi Kapsamında Danışmanlık
Çok Fonksiyonlu Yeni Latis Malzemeler Tasarlanması
Çöğünme (Toggling) Yüklemesinin Pedikül Vidalarının Çekip-Çıkarma Performansına Etkisinin İncelenmesi
Dağılımlara İlişkin Tercihlerde Başlangıç Durumunun Rolü
Darbe ve Hasara Uğramış Tabakalı Kompozitlerde Çatlak İlerlemesinin Sayısal ve Deneysel Yöntemlerle Tespiti
Darbeli Elektromanyetik Alan Uygulamasının PC12 Hücrelerinde PAD2 Gen Ekspresyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması
Delikli Kompozit Plakaların Mekanik Dayanımının Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi Projesi Kapsamında Danışmanlık
Deneysel Çalışmalar, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ve Yapay Sinir Ağları ile Plakalı Isı Değiştirgeci Tasarımı
Deniz Araçlarında Kesintisiz Uydu Haberleşme Amacına Yönelik Olarak Robust Kontrol Sistemi Entegresiyle KU BANT VSAT Uydu Anten Terminalinin Geliştirilmesi
Dense Spectrum Access for Energy Demand Management
Depolanabilir Basınç Beslemeli Sıvı Yakıtlı Roket Motoru Analizleri
Depolanabilir Basınç Beslemeli Sıvı Yakıtlı Roket Motoru Yanma Odası Analizleri Projesi Kapsamında Danışmanlık
Depremlere Karşı Psikososyal Dayanıklılık: İstanbul İlinde Hazırlıklı Olmayı Artırmaya Yönelik Bir Müdahale Çalışması
Derecelendirilmiş Kırılma İndisine Sahip Dielektrik Yapıların Tasarımı ve Fotonik Uygulamaları
Derin Öğrenme ve Evrimsel Algoritma Tabanlı Opsiyon Alım-Satım Stratejileri Eniyilemesi İçin Çok-Etmenli Bir Benzetim ve Başarım Testi Platformu Yazılımı
Derin Öğrenme Yöntemleri ile Mortalite ve Hastanede Kalma Süresinin Tahmini
Dişli Kutusu Hava Sürtünme (Windage) Kaybının Sayısal Modellemesi ve Analizi
Döner Kanat Teknoloji Merkezi Bünyesinde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Çalıştayı
Dönerkanat Tipinde Bir İnsansız Hava Aracıyla Otonom Yörünge Takibi ve Görüntüleme
Düşük Simetriye Sahip Periyodik ve Kuvazi-Periyodik Fotonik Yapıların Nümerik ve Deneysel Analizi
Düzenli ve Geniş Yüzey Alanlı Grafen Tabanlı Karbon Nanoyapıların Sentezi ve Karakterizasyonu
E2E User Analytics Platform
Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft (ESPOSA)
Eklemeli İmalat İçin Kalıntı Gerilme Tabanlı Topoloji Optimizasyonu Yönteminin Geliştirilmesi (Development Of Residual Stress Based Topology Optimization Method For Additive Manufacturing)
Ekonomik Suçlarda Hapis Cezasının Kaldırılması Üzerine Doğal Deney Çalışması
Eksik Bilgi Altında Yarışma Tasarımı
Elektrikli Araç Şarj İstasyonları İçin Ekspres Şarj Noktası Yönetim Metodları Geliştirilmesi
Elektrikli Araçlar İçin Kimyasal Hidritler İle Yüksek Kinetikli Hidrojen Gazı Elde Eden Kartuj Sistemi Üretilmesi
Elektrikli Taşıtlar İçin Batarya Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Platformu (BATEG)
Elektro-Eğirme Yöntemi ile Amiloid Tabanlı Biyoaktif Membran Üretimi
Elektromanyetik Kalkanlama ve Isı Dağıtımı Uygulamalarına Yönelik Grafen Kapsüllü Parçacıkların Sentezi ve Karakterizasyonu
Endüstri 4.0 İçin Derin Öğrenme ile Talaşlı İmalat Gözetleme ve Tahmin Algoritmaları Geliştirilmesi
Endüstriyel Uygulamalar İçin Kablosuz Jenerik Sensör Modülü Projesi Kapsamında Danışmanlık